Projekt ogrodu dla Ciebie!

Ile kosztuje ogród

Koszt urządzenia ogrodu zależy od wielu czynników. Średnio można przyjąć, że na materiały i robociznę wydamy od 20-40 zł/m2. Problemem jest zweryfikowanie cenników poszczególnych firm, ponieważ na większość usług ogrodniczych i wiele materiałów nie ma norm. Nie da się wcześniej dokładnie sprawdzić, jaki sposób wykonania usługi kryje dana cena.

Średnie ceny urządzenia ogrodu za 1000 m2:

 • Projekt ogrodu 2000-2500 zł.
 • Roboty ziemne i oczyszczanie terenu ok. 3000zł. Jeżeli trzeba nawieźć żyznej ziemi koszt może wzrosnąć do 10000zł.
 • Automatyczne nawadnianie ogrodu 5000zł do 8000 zł.
 • Założenie trawnika z rolki 18—26 zł/m2 (materiał + założenie).
 • Założenie trawnika z siewu 8-12/m2
 • Rośliny wraz z posadzeniem 5000-15000 zł. Wysokość tej kwoty zależy od wielkości roślin, składu odmian z poszczególnych gatunków i ich ilość.
 • Oświetlenie, przyjmując pięć niskich opraw oświetleniowych, około 1000-2000 zł.
 • Ścieżki komunikacyjne około 100 zł/m2.
 • Mała architektura około 2000-4000 zł.

Wyżej wymienione koszty to dane orientacyjne, ceny wyliczamy na podstawie ilości rzeczywistych nakładów materiałowych po wizji lokalnej.

Jeżeli chcieliby Pańswo uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące:

 • Samodzielnej budowy lub przebudowy ogrodu.
 • Zalecień pielęgnacyjnych.
 • Koncepcji nasadzeń.
 • Itp.

Zapraszamy do skorzystania z usługi o poradę. Koszt pierwszych dwóch godzin to 150 zł każda następna 50 zł (+ dojazd). W przy-padku zamówienia usług w naszej firmie zwracamy 50% kosztów usługi o poradę.